Pokrývačské práce

jsou práce na střechách se sklonem vyšším jak 3°. Jsou to práce při pokládce střešní krytiny. Kvalita střešní krytiny a podkládka krytiny rozhodují o funkčnosti a životnosti střechy. Dobře položená střešní krytina plní svou funkci dlouhá desetiletí.

Typ střešní krytiny a její barva jsou definovány investorem (majitelem domu). Při volbě střešní krytiny bereme ohled na celkovou plochu střechy, na kterou bude krytina položena (zatížení krovu ovlivní i klimatické vlivy - sněhové srážky, silný vítr). Velkou roli může mít například vliv teploty vzduchu a její kolísání, vliv slunečního záření, větru, znečištěného životního prostřšedí, exhalací, sněhu (podle sněhových oblastí), vlivy hluku a otřesů, vnějšího a vnitřního provozu apod.

Dále je rozhodující sklon střechy, některou krytinu nelze při určitých sklonech pokládat.

Střešní krytina musí být především kvalitní a funkční (vodotěsná).

Druhy střešní krytiny
  • betonové krytiny
  • pálené krytiny
  • plechové a trapézové krytiny
  • asfaltové pásy, asfaltový šindel
  • vláknocementové krytiny
  • přírodní břidlice

Pokrývačské práce jsou
  • pokládka střešní krytiny u novostaveb - její součástí je montáž difuzní fólie, střešních latí a kontralatí a střešní krytiny
  • výměna střešní krytiny u rekonstrukcí - zde probíhá nejprve demontáž stávající krytiny a poté položení nové střešní krytiny jako u novostavby

Součástí pokrývačských prací je i montáž střešních oken, sněholamů, lávek, hromosvodů a dalších.


Společnost STAV-IZOL ISO spol. s r. o. je stavební firma zaměřující se na specializované práce v oblasti izolací - izolace plochých střechizolace spodních stavebhydroizolacetepelné izolacepokrývačské a klempířské práce.