Izolace plochých střech Olomouc

Hydroizolační a termoizolační vlastnosti střešního pláště rozhodujícím způsobem ovlivňují životnost a celkové funkční vlastnosti střešní konstrukce. Proto se při řešení izolace plochých střech, jedné z nejexponovanějších částí stavby, musí souběžně respektovat zásady základních disciplín konstrukcí pozemních staveb - stavební tepelné techniky a hydroizolační techniky.

Technicky správný návrh skladby střešního pláště je jen prvním předpokladem úspěšného řešení celé střešní konstrukce. Celkový úspěch v nemalé míře závisí na technické úrovni detailů, zejména na jejich jednoduchosti, snadné proveditelnosti a spolehlivosti.

Složení hydroizolačního souvrství závisí na typu střechy, sklonu střechy, podkladu pod hydroizolací a na požadavcích na uživatelské parametry (základní nebo zvýšené).

Do hydroizolačních souvrství střešních plášťů se zásadně doporučuje navrhovat pouze asfaltové pásy s nenasákavou nosnou vložkou.

V každém hydroizolačním souvrství se doporučuje navrhnout aspoň jeden pás s nosnou vložkou o nejvyšší pevnosti, tedy pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. To platí s výjimkou jednovrstvých hydroizolací (při sklonu nad 6°). V takovémto případě lze dle individuelního posouzení použít pro tuto jedinou vrstvu i asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna.

V hydroizolačních souvrstvích se doporučuje používat buď pásů z asfaltu oxidovaného, nebo z asfaltu modifikovaného. Pokud je navržena jejich kombinace, je bezpodmínečně nutné, aby vrchní vrstvu takovéhoto hydroizolačního souvrství tvořil asfaltovaný pás z asfaltu modifikovaného.

Fólie z měkčeného polyvinylchloridu mají ve srovnání s pryžovými fóliemi některé přednosti, jako je snadnější a rychlejší pokládání, jednodušší a přitom spolehlivější spojování, větší šířky pásů, odolnost vůči ozónu, UV záření a podobně.

Ve srovnání s asfaltovanými pásy se jedná zejména o malou plošnou hmotnost, značnou průtažnost a tím i odolnost proti pohybům a průhybům podkladních vrstev nebo provozních vrstev, zpracovatelnost v širším rozmezí teplot prostředí, použitelnost pro suché i vlhké podklady a možnost prefabrikace do velkoplošných plachet.

V současné době se PVC fólie vyrábějí v několika druzích podle účelu použití. Vedle speciálních typů střešních fólií jsou to typy odolné i neodolné vůči asfaltům, ropným pdroduktům, typy odolné proti trvalému působení vody, pro spodní tlakové izolace apod.

Společnost STAV-IZOL ISO spol. s r. o. je stavební firma zaměřující se na specializované práce v oblasti izolací - izolace plochých střech, izolace spodních staveb, hydroizolace, tepelné izolace, pokrývačskéklempířské práce.