Klempířské práce

Při provádění klempířských prací používáme různé druhy materiálů. Uplatňují se pro zhotovení všech klempířských konstrukcí, lemování, ukončení, oplechování apod. Jako podkladový materiál je zpravidla používáno dřevo, případně dřevotřískové a dřevoštěpové desky, ale i beton a zdivo.

Při kombinaci různých kovů přihlížíme k jejich vzájemné snášenlivosti - nebezpečí kontaktní koroze.

Různé plechové materiály používáme ve formě pásů, tabulí i průmyslové prefabrikovaných profilů. Volbu použitého materiálu a způsob i druh klempířského krytí určují poloha a účel stavby, mechanické a klimatické nároky. Pro správné provedení klempířských prací je zároveň nutno vzít v úvahu druh spodní konstrukce, způsob odvětrání a místní podmínky.

Na přechodu mezi střešní plochou a stavební částí používáme různá napojení - lemování. Lemovací díly jsou tvořeny střešním a stěnovým ramenem. Protože mezi střechou a navazující stavební částí mohou nastat pohyby, musí být lemovací klempířský prvek zhotoven tak, aby vlivem těchto pohypů nedocházelo k jeho poškození nebo ztrátě funkčnosti. Rozlišujeme různé druhy napojení dle polohy a vystavení účinkům vody: zadní napojení, boční napojení, přední napojení a napojení bitumenových a umělohmotných materiálů.

Součástí souboru klempířských detailů jsou různá ukončení oplechování (okap, závětrná lišta, hřeben, nároží, úžlabí atd.) dle řemeslných zvyklostí a předpisů výrobců krytin.

Podle místních podmínek mohou být pro střechy a nad vchody požadovány zařízení na ochranu proti skluzu nahromaděného sněhu nebo ledu. Rozhodující pro sněhové zábrany jsou místní klimatické podmínky ve spojení se sklonem střech, její délkou a velikostí i polohou částí budov, které mají být proti "střešním lavinám" chráněny. Aby se na střešních okapech, žlabech, úžlabích, v odpadních troubách netvořil led a byl zaručen bezpečný odtok vody z tajícího sněhu, mohou být používány elektrické topné systémy.

Každé střešní krytí je nutno v jistých časových intervalech překontrolovat. Včasná péče může podstatně prodloužit životnost krytin a zabránít vzniku větších škod. K péči a údržbě patří také kontrola klempířských prvků - všech plechových střešních detailů a čištění odvodnění střech.


Společnost STAV-IZOL ISO spol. s r. o. je stavební firma zaměřující se na specializované práce v oblasti izolací - izolace plochých střechizolace spodních stavebhydroizolacetepelné izolacepokrývačské a klempířské práce.