Izolace spodních staveb, hydroizolace

Úkolem izolace spodních staveb (hydroizolace) je dlouhodobě zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a vnitřních prostor podzemních částí budov. K tomuto účelu se používají povlakové izolace na bázi asfaltů nebo plastů. Správně navržené a kvalitně provedené izolace jsou pro vodu nepropustné, dosahuje se jimi absolutního hydroizolačního účinku.

Asfalty patří ve stavitelství mezi nejstarší používané hydroizolační hmoty. Oxidované stavebněizolační asfalty jsou v současné době nahrazovány pružnějšími modifikovanými asflaty. Často využívané jsou asfaltové pásy, novější koncepce asflatových hydroizolačních pásů představují asfaltové pásy bezvložkové a asfaltové pásy samolepící.

Další, často používanou materiálovou variantou jsou plastové hydroizolační pásy - fólie z měkčeného PVC, které se pro hydroizolace spodní stavby používají nevyztužené. Hydroizolační soustavy, systémy a konstrukce spodní stavby izolované PVC fóliemi se navrhují do značné míry shodně se zásadami platnými pro izolace z asfaltových pásů. Jedním z hlavních rozdílů je skutečnost, že fólie se na podklad volně kladou a v potřebné poloze v rozpracované stavební konstrukci se pouze bodově nebo liniově kotví. Na proti tomu asfaltové povlaky jsou s podkladem spojovány plnoplošně a to zpravidla natavením.

V důsledku plošného spojení s podkladem jsou asfaltové povlaky citlivé na vznik trhlin v podkladech. Hrozí-li nebezpečí vzniku trhlin větších než vlasových, nelze je použít. Naproti tomu hydroizolační kontinuita fóliových povlaků není zpravidla vznikem trhlin v podkladech ohrožena. Dalším významným rozdílem je větší přípustné mechanické namáhání fóliových povlaků. K ochraně hydroizolační vrstvy z PVC fólie před perforací při ukládání se používá textilie. Hydroizolační funkci v hydroizolační konstrukci je schopna plnit jedna PVC fólie v tl. 1,5mm. Rizika nedokonalého hydroizolačního provedení fóliového povlaku nebo jeho poškození, vedou v poslední době k aplikaci dvou fólií, které umožňumí vytvoření aktivního kontrolního systému. V případě použití jedné fólie je účelné použít alespoň pasivní kontrolní systém hydroizolace.


Společnost STAV-IZOL ISO spol. s r. o. je stavební firma zaměřující se na specializované práce v oblasti izolací - izolace plochých střechizolace spodních stavebhydroizolacetepelné izolacepokrývačské a klempířské práce.